andresbarzi
VZ /// Cliente: VZ Outdoors (Argentina) /// 2016

Creación de marca para empresa de indumentaria y accesorios de montaña.